Bing Webmaster Tools

Mijn SEAT App de meestgestelde vragen

Meestgestelde vragen

 • Waarom heeft SEAT mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig?

  SEAT kan pro actief contact met je opnemen indien je SEAT een storing heeft of een onderhoudsbeurt nodig heeft. Je profiteert hiermee van premium service. Om je te kunnen bereiken heeft SEAT je gegevens nodig.
 • Waarom heeft SEAT Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?

  Indien je onverhoopt bent gestrand en je contact opneemt met de SEAT Mobiliteitsservice vragen zij je toestemming om je technische-en onderhoudsgegevens én actuele locatie te mogen inzien. Zij verkrijgen daarmee van jou eenmalig toestemming om deze gegevens in te zien. Hierdoor kan de SEAT Mobiliteitsservice je beter van dienst zijn. Overigens controleert de SEAT Mobiliteitsservice of je je ook daadwerkelijk bij het voertuig bevindt door middel van een controlevraag over de exacte kilometerstand.
 • Kan ik ook één rit verwijderen?

  De Mijn SEAT App biedt enkel de functie om alle ritten te verwijderen. Dit doen wij om de integriteit van de rittenadministratie te waarborgen indien je deze –op een later moment- wilt gebruiken voor de belastingaangifte.
 • Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?

  Nee! SEAT deelt de gegevens niet met derden. Enkel bij een geldig gerechtelijk bevel worden de gegevens gedeeld met officiële instanties.
 • Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?

  Voor je veiligheid heeft iedere SEAT slechts één account. Indien je bijvoorbeeld gezinsleden wil laten meekijken in de app, dan dien je hiervoor je inloggegevens te delen.
 • Wat doet SEAT met de Rijstijl-score?

  Om een Rijstijl-ranglijst in de Mijn SEAT App te presenteren worden alle scores anoniem gebruikt. SEAT gebruikt je Rijstijl-score niet voor overige doeleinden.
 • Wat doet Google met mijn gegevens?

  SEAT maakt gebruik van Google Analytics. Met deze tool wordt anoniem inzicht verkregen in het gebruik van de functies van de Mijn SEAT App. Het helpt SEAT om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en bestaande functies te verbeteren.
 • Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?

  Indien je toestemming geeft om deze te delen, worden deze anoniem en niet naar jou herleidbaar gebruikt om de diensten en producten van SEAT Nederland te verbeteren.
 • Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn SEAT Module uit?

  In de Mijn SEAT App kun je je SEAT ontkoppelen. Op dat moment registreert de Mijn SEAT Module geen gegevens meer. Als je je SEAT verkoopt, dien je de nieuwe bestuurder te attenderen op de aanwezigheid van de Mijn SEAT Module en jezelf te ontkoppelen. De nieuwe bestuurder kan de SEAT koppelen in de Mijn SEAT App met de QR code op de deurstijl en de actuele kilometerstand. Indien de nieuwe bestuurder zich op de auto aanmeldt zonder dat jij je had ontkoppeld zal dit alsnog automatisch gebeuren en word je daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld.
 • Ik wil de voertuig- en onderhoudsgegevens niet delen met mijn voorkeursdealer. Hoe stel ik dit in?

  Dit is niet mogelijk. Wel kun je bij je voorkeursdealer aangeven géén prijs te stellen op de premium service die behoort bij de Mijn SEAT Module. Zij zullen dan geen contact met je opnemen in geval van storing of naderende onderhoudsbeurt. Overigens, wanneer je je niet aanmeldt op het voertuig met de Mijn SEAT App registreert de Mijn SEAT Module geen gegevens en heeft jouw voorkeursdealer dus geen toegang tot de gegevens. Je kunt dan geen gebruik maken van de functionaliteiten in de app.
 • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?

  Wanneer je je afmeldt worden je gegevens in je account bewaard. Zodra je je weer op een voertuig aanmeldt zullen de ritgegevens van dit voertuig in je account zichtbaar worden. Ritgegevens worden maximaal 2 jaar na het begin van een kalenderjaar bewaard.
 • Wie heeft er toegang tot de gegevens van de Mijn SEAT Module

  De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld:

  • De naam, het telefoonnummer, het e-mailadres van de gebruiker en de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer;
  • Voertuig- en onderhoudsgegevens: kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;
  • Ritgegevens: start- en stoplocatie, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Rijstijl-score;
  • Locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig;
  • Gedragsgegevens: de Rijstijl-score van de gebruiker en de relatieve positie in de Rijstijl-ranglijst.

  Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

  • De ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens direct (en permanent) te verwijderen;
  • De voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met de voorkeursdealer welke de gebruiker in de App kan instellen;
  • De locatie, voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met SEAT Mobiliteitsservice als de gebruiker hiervan gebruik maakt. SEAT Mobiliteitsservice zal de gebruiker vóór het raadplegen van de genoemde gegevens telefonisch om toestemming vragen om de gegevens van de Mijn SEAT Module te gebruiken;
  • De Rijstijl-score wordt opgenomen in de Rijstijl-ranglijst, maar de daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App;
  • SEAT of de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer kan de verstrekte persoonsgegevens én voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met de gebruiker op te nemen. Indien de gebruiker dit niet wenst kan deze via de dealer gebruik maken van een opt-out zodat voor de dienstverlening van de Mijn SEAT Module geen contact meer wordt opgenomen;
  • Gekwalificeerde medewerkers van SEAT, haar dealers of haar leveranciers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens indien de gebruiker een storing of een vraag heeft over de App of de Mijn SEAT Module.

  SEAT zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde soorten persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

  • voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;
  • in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;
  • in verband met een wettelijk voorschrift of een geldig bevel van een bevoegde autoriteit.
 • Waar worden de gegevens opgeslagen?

  De persoonsgegevens van de Mijn SEAT Module en Mijn SEAT App worden opgeslagen op een server van een leverancier van SEAT binnen de Europese Unie.
 • Wat is het wettelijk kader?

  SEAT Nederland handelt vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving. Jij als bestuurder bepaalt of er gegevens worden geregistreerd. Volgens de Nederlandse wetgeving dient SEAT Nederland zich te houden aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de cookiebepaling vanuit de Telecomwet.
 • Worden mijn gegevens verkocht aan derden?

  Nee!
 • Ik wil de Mijn SEAT Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?

  Indien je gebruik maakt van de Mijn SEAT App en je wilt de Mijn SEAT Module uitschakelen, dan kun je in het instellingenmenu je SEAT ontkoppelen. De Mijn SEAT Module zal vervolgens geen gegevens registreren. Je hebt daarmee de Mijn SEAT Module inactief gemaakt. Indien je géén gebruik maakt van de Mijn SEAT App en je SEAT niet hebt gekoppeld, dan is de Mijn SEAT Module al uitgeschakeld.
 • Heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in de ritgegevens?

  Nee!
 • Waar kan ik het privacy statement nalezen?

  Dit kun je doen op de volgende website: http://www.seat.nl/mijnseat/app-ps-20

 • Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik deze stellen?

  Je kunt voor overige vragen terecht bij de SEAT Klantenservice.