Terugroepactie

ONZE SEAT DEALERS STAAN KLAAR OM U TE VERWELKOMEN
Wij zijn pas tevreden wanneer alle auto's van onze klanten zijn aangepast.

De zorg voor onze klanten is onze voornaamste prioriteit. Daarom hebben wij de afgelopen maanden non-stop gewerkt aan een technische oplossing voor SEAT-modellen met een EA189 dieselmotor die getroffen is door de NOx-situatie. Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat wij die oplossing nu voor de betreffende auto’s kunnen uitvoeren.
Graag nodigen wij u uit om een afspraak te maken met een officieel SEAT dealerbedrijf om de software-update geheel kostenloos te laten uitvoeren.
Daarnaast benadrukken wij graag dat deze situatie niet van toepassing is op alle nieuwe SEAT-modellen met een EU6-motor. Geen van de modellen die SEAT momenteel produceert heeft een EA189 motor. U kunt er in ieder geval zeker van zijn dat alle modellen van SEAT voldoen aan de hoogst mogelijke technische en veiligheidsnormen.

Hartelijk dank voor uw niet aflatende vertrouwen in het merk SEAT.

Bent u in het bezit van een SEAT met een EA189 dieselmotor en heeft u een brief ontvangen?
Dan is uw auto onderdeel van de terugroepactie. Zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren. Vanaf dat moment kunt u op deze pagina eenvoudig een werkplaatsafspraak maken. Wilt u zeker weten of uw auto onderdeel is van de terugroepactie, dan kunt u dit controleren met uw chassisnummer.

In onderstaande video geven wij u meer informatie over de terugroepactie.

Houd mij op de hoogte over EA189 dieselmotoren
Door u aan te melden voor de nieuwsbrief ontvangt u direct updates met betrekking tot de terugroepactie voor EA189 dieselmotoren.

Maak een werkplaatsafspraak
Maak direct een werkplaatsafspraak of bekijk de prijzen voor jouw auto.
Vul eerst je kenteken in zodat we weten om welke auto het gaat.

Informatievideo

U ontvangt automatisch een oproep, zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is. 

Het is voor ons van het grootste belang dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.
In deze video laten wij u graag zien welke maatregelen hiervoor genomen zijn.

SEAT KLANTENSERVICE

0800 - 235 7328 (gratis)

Op werkdagen van 8:00 uur tot 20:00 uur
Op zaterdag van 08:00 uur tot 14:00 uur

Zoek een dealer

Vind een dealer bij u in de buurt.

Zoek dealer

Wilt u weten of uw auto betrokken is?

Met uw chassisnummer kunt u dit zelf controleren (Waar vind ik mijn chassisnummer?)


Veelgestelde vragen

SEAT Opsomming

 • Wat is er aan de hand?

  Alle systemen in moderne auto’s worden aangestuurd door software. In EA 189 dieselmotoren is software aanwezig die kan herkennen dat de auto getest wordt en daarop mogelijk de uitstoot van NOx aanpast. Het actieplan om de betrokken EA 189 dieselmotoren aan te passen is goedgekeurd door het KBA, de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport. Het aanpassen van de betrokken auto’s wordt in een aantal fases uitgevoerd. Zodra de updates voor een bepaald type / model beschikbaar is,  ontvangen de eigenaren van de betrokken auto’s daarover een persoonlijk bericht.

  Video's:


 • Hoe kan ik bepalen of mijn auto betrokken is?

  U kunt hier uw chassisnummer invoeren om zo te controleren of uw auto betrokken is. Het chassisnummer staat voorin het onderhoudsboekje of onderaan in de voorruit van de auto.
 • Ik rijd op dit moment in een auto met dieselmotor van een van uw merken. Moet ik actie ondernemen?

  De betrokken eigenaren zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de procedure. Zodra de aanpassing is vrijgegeven door de officiële, onafhankelijke instanties, zal contact worden opgenomen voor het maken van een werkplaatsafspraak. U hoeft tot dat moment zelf geen actie te ondernemen. Het is belangrijk om te weten dat er geen sprake is van impact op de veiligheid of het weggedrag van de betrokken auto’s.
 • Wat houden de updates in?

  De bij de terugroepactie betrokken auto’s met EA189 dieselmotor krijgen een software update. Het uitvoeren van de software-updates van de 2.0 TDI- en 1.2 TDI- motoren duurt niet langer dan 30 minuten. De modellen met een 1.6 TDI-motor krijgen naast een software-update ook een kleine aanpassing aan de hardware. Deze update kan binnen een uur worden uitgevoerd.
 • Wanneer word ik geïnformeerd over de terugroepactie?

  De eigenaren van de betrokken auto's zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de procedure. 
  Het aanpassen van de betrokken auto’s wordt in een aantal fases uitgevoerd. Zodra de update van een bepaald type/model is vrijgegeven  door het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport, of een andere van toepassing zijnde typegoedkeuringsinstantie, wordt contact opgenomen met de eigenaren van de betrokken auto's voor het maken van een werkplaatsafspraak.
 • Zijn er kosten verbonden aan de update en is er vervangend vervoer?

  De aanpassing is uiteraard geheel kosteloos. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van passende, vervangende mobiliteit, zoals haal- en brengservice of een leenauto.
 • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen over de dieselmotoren en de terugroepactie via onze nieuwsbrief?

 • Heeft de terugroepactie gevolgen voor mijn auto?

  Het is de doelstelling van Volkswagen AG dat de aanpassingen geen effect hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de CO2-uitstoot. Het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport, test alle door Volkswagen AG ontwikkelde software-updates, per type/model uitvoerig en zorgvuldig. Het KBA geeft aan Volkswagen AG voor elke betrokken type/model een officiële goedkeuring af. Met deze goedkeuring bevestigt het KBA aan Volkswagen AG dat deze updates geen negatieve invloed hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de CO2-uitstoot. Pas nadat het KBA haar goedkeuring geeft voor de update van een bepaald type/model worden de eigenaren van de betrokken auto’s uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats. Inmiddels is al voor een groot aantal types/modellen een goedkeuring afgegeven en is het updaten van deze auto’s in volle gang.

  Het magazine Autoreview heeft de software-update voor de 2.0 TDI uitvoerig getest. Het volledige testverslag vindt u hier.

  De ANWB heeft onlangs, in samenwerking met de ADAC, de software-update voor de 1.2 TDI getest. De bevindingen vindt u hier.

 • Extra regeling in verband met EA189-update?

  Wat betekent de extra regeling van SEAT?
  SEAT heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd.
  Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt).
  Zoals SEAT altijd heeft laten weten, heeft het uitvoeren van de EA189-update geen nadelige gevolgen voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, het geluidsniveau of de levensduur van de motor en de motor componenten. Alle
  relevante gegevens met betrekking tot typegoedkeuring blijven onverminderd van kracht. De autoriteiten die hier op toezien, hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan de wettelijke eisen is voldaan.
  Door middel van deze extra regeling geeft SEAT een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om bij hun auto’s deze technische aanpassing uit te laten voeren.

  Voor wie geldt de extra regeling?
  De extra regeling wordt aangeboden aan klanten van SEAT met een auto waarbij de EA189-update als onderdeel van de  terugroepactie 23S1 is uitgevoerd. Deze regeling heeft betrekking op auto’s met een kilometerafstand tot maximaal 250.000 km vanaf het moment dat deze extra regeling in werking treedt. Om in aanmerking te komen moet de klant kunnen aantonen dat alle door de fabrikant aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (deze regeling is dus van toepassing op auto’s met een compleet service verleden).
  Deze regeling geldt ook voor alle auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23S1 is uitgevoerd. Hierbij geldt de periode van 24 maanden vanaf de dag dat de EA189-update is uitgevoerd (indien aan alle voorwaarden is voldaan). De regeling is gebonden aan het chassisnummer (voertuig identificatienummer). Als een auto binnen een periode van 24 maanden van eigenaar wisselt, is deze regeling ook voor de nieuwe eigenaar beschikbaar.

  Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?
  Deze regeling  geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.Deze extra regeling laat het standpunt van SEAT onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, koppel en geluidsemissies.

  Wat zijn de voorwaarden voor deze extra regeling?
  Om in aanmerking te komen voor deze extra regeling zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  1)     De extra regeling:

  • geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat er het eerste wordt bereikt);
  • kan alleen bij en door een geautoriseerde SEAT dealer beoordeeld en uitgevoerd worden;
  • geldt uitsluitend voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beiden onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.
  • dekt geen vervangend vervoer, onkosten, schade, enz.

  (2) De extra regeling is alleen van toepassingen indien:

  • de betrokken auto heeft deelgenomen aan de EA-189 terugroepactie 23S1;
   • de auto is onderhouden volgens het Serviceplan, service-updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door SEAT.

  (3) De extra regeling is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • gevallen van natuurlijke slijtage, d.w.z. verminderde werking van de auto en diens onderdelen door slijtage;
  • de eigenaar, een niet-geautoriseerde servicepartner en/of dealer heeft de auto niet correct gerepareerd, onderhouden of verzorgd (bijv. door gebruik te maken van onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant);
  • de voorschriften voor het gebruik van, de omgang met en het onderhouden van de auto zoals aangegeven in de handleiding niet zijn opgevolgd;
  • de auto is door derden of externe invloeden, zoals ongevallen, onweer, hagel, hoogwater enz., beschadigd waardoor de oorzaak van de klacht is ontstaan;
  • alle klachten die betrekking hebben op het roetfilter en die te herleiden zijn tot de asverzadiging;
  • onderdelen die in de auto zijn ingebouwd die niet zijn vrijgegeven door de fabrikant of de auto is op een niet-geautoriseerde wijze gewijzigd, bijv. door (chip-)tuning;
  • de auto is oneigenlijk gebruikt, bijv. in motorsportwedstrijden of door overbelading;
  • de eigenaar heeft de klacht niet binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt;
  • de eigenaar heeft SEAT niet de mogelijkheid gegeven de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.
  Is de extra regeling ook van toepassing op auto’s waarbij de EA-189 update al is uitgevoerd? 

  Ja. De extra regeling geldt ook voor auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23S1 is uitgevoerd.

  Indien u al kosten heeft gehad voor relevante werkzaamheden aan de eerder genoemde 11 onderdelen, die zijn uitgevoerd nadat de EA189-update is gedaan, zal SEAT graag voor u onderzoeken of deze kosten door SEAT kunnen worden gedekt. Aanvragen dienen vóór 31 december 2017 te zijn ingediend bij uw officiële SEAT service partner.

  Mocht u vragen hebben over deze extra regeling van SEAT, dan kunt u contact opnemen met uw SEAT dealer of de klantenservice via info@SEAT.nl of het 0800 –2357328 (gratis).

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel. 

 • Heeft u nog vragen?

  Mocht u op dit moment nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de SEAT dealer of de klantenservice op 0800-235 7328 (gratis) of per e-mail via info@seat.nl.