Leusden,
08
juni
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

SEAT beperkt ecologische footprint autoproductie met 43%

SEAT beperkt ecologische footprint autoproductie met 43%

  • CO2-uitstoot met 65% teruggebracht (t.o.v. 2010)
  • Gerichte aanpak in 2019: 38,5% minder afval in één jaar
  • Doel fabriek Barcelona: 50% lagere milieu-impact in 2025 
  • SEAT investeerde in 2019 ruim € 27 miljoen in milieumaatregelen

SEAT blijft werk maken van het reduceren van de milieu-impact van de productie, en dat betaalt zich uit. Sinds 2010 heeft het merk op de belangrijkste productie-gerelateerde indicatoren (energie- en waterverbruik, afvalproductie, vluchtige organische stoffen en CO2) een vermindering van 43% gerealiseerd. Daarmee ligt SEAT op koers om in 2025 de beoogde halvering ten opzichte van 2010 te realiseren.

 

Sinds SEAT in 2010 zijn milieu-offensief startte, is het energieverbruik in de productie met 26% teruggebracht en het waterverbruik met 32%. Sindsdien wordt er ook 58% minder afval gegenereerd en de emissie van vluchtige organische stoffen daalde met 23%. De CO2-uitstoot van de productie daalde tussen 2010 en nu zelfs met 65%. In 2019 investeerde SEAT nog eens 27 miljoen euro in milieu-initiatieven. 

38,5% minder afval in één jaar 

In 2019 heeft SEAT de nadruk gelegd op maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen én op het efficiënter omgaan met bestaand afval. Met een gerichte, allesomvattende aanpak waarin ook recycling een belangrijke rol speelt, is SEAT er in geslaagd om in één jaar tijd 38,5% minder afval te produceren. De totale vermindering sinds 2010 komt daarmee op 58%. Per geproduceerde auto bedraagt de afname 2 kilo. 

 

Concrete stappen

Afgelopen jaar heeft SEAT de afvalscheiding verder verbeterd, zijn er maatregelen genomen om afval beter te kunnen hergebruiken en zijn wegwerpflesjes voor werknemers vervangen door herbruikbare. Door dit alles gebruikt SEAT per jaar 22 ton plastic minder. Vermindering van de CO2-uitstoot is ook een speerpunt. Highlight daarbij is het hergebruik van de warmte die vrijkomt bij het drogen van de lak. Samen met andere maatregelen resulteert dit in een jaarlijkse vermindering van het aardgasverbruik van 11 GWh. Dit komt overeen met het jaargebruik van circa 2.400 Spaanse huishoudens. De CO2-reductie: 2.400 ton per jaar. In de lakstraat heeft SEAT diverse maatregelen genomen. Zo wordt het water hier in een gesloten circuit gescheiden van verfstoffen, gezuiverd en aansluitend opnieuw gebruikt.

Sinds 2010: de Ecomotive Factory

In 2010 lanceerde SEAT als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie de Ecomotive Factory. De kern daarvan: de milieu-impact van de fabriek in Barcelona zo veel mogelijk beperken. Zorg voor de planeet heeft alleen maar aan belang gewonnen onder de corporate missie ‘Move to Zero’, waarmee alle merken van de Volkswagen Groep zich inzetten voor het behalen van de milieudoelen die zijn voortgekomen uit de klimaattop van Parijs. De Volkswagen Groep streeft ernaar om in 2050 een CO2-neutrale onderneming te zijn. In 2025 dient de footprint van de productie met 50% te zijn verminderd ten opzichte van 2010. In 2019 was de milieu-impact al 43% lager.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.