Private Leasecontract afkopen

SEAT Private Lease Afkopen

Bij SEAT Private Lease kun je voor 2, 3 of 4 jaar een leasecontract afsluiten. Wil je de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, dan zijn daar kosten aan verbonden. In sommige gevallen kan dit ook kosteloos gedaan worden, zoals in het geval van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Wij leggen je uit hoe het afkopen van het Private Leasecontract in elkaar zit.


Het contract afkopen

Wil je je Private Leaseovereenkomst eerder beëindigen, dan is Private Lease afkopen een optie. Je betaalt maximaal 40% van het resterende leasetermijn. Beëindig je het contract al in het eerste jaar, dan betaal je voor de resterende maanden van dit eerste jaar 100% van het leasetermijn. Daarna betaal je 40%. Ook als je Private Lease van vóór 1 februari 2016 wilt afkopen, zijn er kosten verbonden aan het afkopen van het leasecontract.

Veelgestelde vragen rondom het afkopen van het leasecontract

Waarom moet een leaseovereenkomst afgekocht worden?
Waarom moet een leaseovereenkomst afgekocht worden?

Het Private Leasebedrag wordt gebaseerd op een vooraf afgesproken looptijd. Hoe langer het leasetermijn, hoe lager het maandbedrag wordt. Kortom, een langer leasecontract is voordeliger. Dit heeft te maken met het feit dat de waardevermindering van een (net) nieuwe auto over een langere looptijd verdeeld kan worden. Als het Private Leasecontract vroegtijdig wordt opgezegd, blijft SEAT met de kosten van deze waardevermindering zitten. Dit is de reden dat het contract moet worden afgekocht, om deze kosten te verrekenen.

Hoe hoog is de afkoopvergoeding?
Hoe hoog is de afkoopvergoeding?

Zoals wij hierboven ook zeggen, betaal je maximaal 40% van het resterende leasetermijn. Beëindig je het contract al in het eerste jaar? Dan betaal je de resterende maanden van het eerste jaar voor de volle 100%. Voor de overige maanden betaal je 40%.

Moet er altijd een vergoeding betaald worden bij het vroegtijdig beëindigen van het leasecontract?
Moet er altijd een vergoeding betaald worden bij het vroegtijdig beëindigen van het leasecontract?

Niet in alle gevallen hoef je een vergoeding te betalen. Er zijn ook situaties die buiten jouw macht zijn, waardoor het Private Leasecontract kan worden beëindigd. In het geval van echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunnen Private Leasecontracten kosteloos vroegtijdig worden beëindigd.

Meer weten over Private Lease?