Het private-leasecontract

Vroegtijdig beëindigen

Contract vroegtijdig beëindigen

Wanneer je kiest voor SEAT Private Lease, dan zijn de algemene voorwaarden van het Keurmerk Private Lease van toepassing. Het keurmerk is in samenwerking met de Consumentenbond ontwikkeld om verantwoord te leasen. Naast de algemene private lease voorwaarden van Keurmerk Private Lease, heeft SEAT Financial Services ook hun eigen aanvullende voorwaarden. Daarnaast heeft SEAT Financial Services ook hun eigen verzekeringsvoorwaarden toegevoegd, en hebben ze een checklist opgesteld voor het inleveren van je SEAT bij het einde van je contract.

Het kan voorkomen dat je - om welke reden dan ook - je private-leasecontract vroegtijdig wilt stopzetten. Hier zijn enkele regels, maar ook uitzonderingen, voor.

Je contract eerder beëindigen

Om je contract eerder te beëindigen, raden wij altijd aan om contact op te nemen met onze klantenservice. Samen kijken we naar jouw huidige situatie en de reden tot het vroegtijdig beëindigen van het contract. In sommige gevallen kan dit kosteloos worden stopgezet. Bij het vroegtijdig stopzetten van het private leasecontract dien je rekening te houden met de volgende kosten:

Is jouw contract afgesloten ná 1 februari 2016?
Dan betaal je maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Mocht je het contract al in het eerste jaar willen beëindigen, dan betaal je voor de resterende maanden van dit eerste jaar 100% van de leasetermijnen. Daarna betaal je 40% van de resterende termijnen tot aan het eind van de looptijd.

Is jouw contract afgesloten vóór 1 februari 2016?
Dan is de hoogte van het bedrag dat je nog moet afbetalen afhankelijk van een aantal factoren. Het restbedrag wordt vastgesteld op basis van de boekwaarde, de handelswaarde van de auto en maximaal 25% van de resterende maandtermijnen.

Private Lease contract bij SEAT vroegtijdig beëindigen
Private Lease contract bij SEAT vroegtijdig beëindigen

Kosteloos je contract beëindigen wegens persoonlijke omstandigheden

Wil jij je contract beëindigen wegens overlijden, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding? Dan bepaalt de afsluitdatum van jouw contract de vervolgstappen die we doorlopen.

Is jouw contract afgesloten na 1 januari 2017?
Dan zullen wij aan de hand van de gewijzigde financiële situatie beoordelen of de maandprijs zoals afgesproken in het private lease contract niet meer betaald kan worden. Het contract kan dan kosteloos worden ontbonden.

Is jouw contract afgesloten vóór 1 januari 2017?
Neem dan contact met ons op via (033) 454 91 91. Samen vinden we dan de beste oplossing voor jouw situatie.

Vroegtijdig beëindigen wegens arbeidsongeschiktheid

Ook voor arbeidsongeschiktheid geldt dat wanneer er niet meer aan de betalingsverplichting van het private-leasecontract kan worden voldaan, er de mogelijkheid bestaat om het contract kosteloos vroegtijdig te laten beëindigen. Wij zullen aan de hand van de gewijzigde financiële situatie beoordelen of de private leaseprijs niet meer betaald kan worden. Het contract kan dan kosteloos worden beëindigd. Deze regeling geldt voor contracten die na 1 januari 2017 zijn getekend.

De meer of minder kilometers en eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend.

Vroegtijdig beëindigen wegens echtscheiding

Wanneer er door scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap niet meer aan de betalingsverplichting van het private-leasecontract kan worden voldaan, is het mogelijk om het private-leasecontract kosteloos te beëindigen. Aan de hand van de gewijzigde financiële situatie, zullen we beoordelen of de private leaseprijs niet meer betaald kan worden. Het contract kan dan kosteloos worden beëindigd.

Vroegtijdig beëindigen wegens onvrijwillige werkloosheid

Wanneer door onvrijwillige werkloosheid niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, zullen wij aan de hand van jouw gewijzigde financiële situatie beoordelen of de private leaseprijs inderdaad niet meer betaald kan worden. Er bestaat de mogelijkheid om het contract kosteloos vroegtijdig te beëindigen. Deze regeling geldt voor contracten die na 1 januari 2017 zijn getekend.

De meer of minder kilometers en eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend.

Vroegtijdig beëindigen wegens overlijden

Wanneer het private-leasecontract door één persoon is aangegaan, kan deze bij overlijden direct en kosteloos door erfgenamen worden opgezegd. De erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

In het geval dat het private-leasecontract door twee of méér personen aangegaan is, gaat deze bij overlijden van één van die personen automatisch over op de overige personen. Wanneer er in deze situatie niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, bestaat de mogelijkheid om het contract kosteloos vroegtijdig te beëindigen. Wij zullen aan de hand van de gewijzigde financieel situatie beoordelen of de private leaseprijs niet meer betaald kan worden en het contract kosteloos beëindigd kan worden. Deze regeling geldt voor contracten die na 1 januari 2017 zijn getekend.

Meer informatie over Private Lease

Heb je nog vragen?