Het Private Leasecontract

Vroegtijdig beëindigen

Regels en uitzonderingen voor opzegging

Wanneer je kiest voor SEAT Private Lease, dan zijn de algemene voorwaarden van het Keurmerk Private Lease van toepassing. Het keurmerk is in samenwerking met de Consumentenbond ontwikkeld om verantwoord te leasen. Naast de algemene private lease voorwaarden van Keurmerk Private Lease, heeft SEAT Financial Services ook hun eigen aanvullende voorwaarden. Daarnaast heeft SEAT Financial Services ook hun eigen verzekeringsvoorwaarden toegevoegd, en hebben ze een checklist opgesteld voor het inleveren van je SEAT bij het einde van je contract.

Het kan voorkomen dat je - om welke reden dan ook - je Private Leasecontract vroegtijdig wilt stopzetten. Hier zijn enkele regels, maar ook uitzonderingen, voor.

Je contract eerder beëindigen

Om je contract eerder te beëindigen, raden wij altijd aan om contact op te nemen met onze klantenservice. Samen kijken we naar jouw huidige situatie en de reden tot het vroegtijdig beëindigen van het contract. In sommige gevallen kan dit kosteloos worden stopgezet. Is dat niet het geval? Dan moet je bij vroegtijdig stopzetten van het private leasecontract rekening houden met de volgende kosten:

Is jouw contract afgesloten ná 1 februari 2016?
Dan betaal je maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Mocht je het contract al in het eerste jaar willen beëindigen, dan betaal je voor de resterende maanden van dit eerste jaar 100% van de leasetermijnen. Daarna betaal je 40% van de resterende termijnen tot aan het eind van de looptijd.

Is jouw contract afgesloten vóór 1 februari 2016?
Dan is de hoogte van het bedrag dat je nog moet afbetalen afhankelijk van een aantal factoren. Het restbedrag wordt vastgesteld op basis van de boekwaarde, de handelswaarde van de auto en maximaal 25% van de resterende maandtermijnen.

Private Lease contract bij SEAT vroegtijdig beëindigen
Private Lease contract bij SEAT vroegtijdig beëindigen

Kosteloos je contract beëindigen wegens persoonlijke omstandigheden

Wil jij je contract beëindigen wegens overlijden, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding? Dan bepaalt de afsluitdatum van jouw contract de vervolgstappen die we doorlopen.

Is jouw contract afgesloten na 1 januari 2017?
Dan zullen wij aan de hand van de gewijzigde financiële situatie beoordelen of de maandprijs zoals afgesproken in het private lease contract niet meer betaald kan worden. Het contract kan dan kosteloos worden ontbonden.

Is jouw contract afgesloten vóór 1 januari 2017?
Neem dan contact met ons op via (033) 454 91 91. Samen vinden we dan de beste oplossing voor jouw situatie.

Vroegtijdig beëindigen wegens arbeidsongeschiktheid

Ook voor arbeidsongeschiktheid geldt dat wanneer er niet meer aan de betalingsverplichting van het private-leasecontract kan worden voldaan, er de mogelijkheid bestaat om het contract kosteloos vroegtijdig te laten beëindigen. Je toont aan dat je voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door het besluit van het UWV of je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar met ons te delen. Je deelt ook je medische beoordeling van de verzekeringsarts als hiernaar wordt gevraagd, en informeert ons over je arbeidsongeschiktheidsuitkering. De hoogte hiervan speelt een rol bij de beoordeling of je de leaseprijs echt niet meer kunt betalen. Blijkt dat het geval? Dan beëindigen we je contract kosteloos. Deze regeling geldt voor contracten die na 1 januari 2017 zijn getekend.

De meer of minder kilometers en eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend.

Vroegtijdig beëindigen wegens echtscheiding

Wanneer er door scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap niet meer aan de betalingsverplichting van het private-leasecontract kan worden voldaan, is het mogelijk om het private-leasecontract kosteloos te beëindigen. Je toont dit aan door de beschikking van de rechtbank en het bewijs van inschrijving van de echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap bij de gemeente met ons te delen. Ook informeer je ons over je inkomen na de echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. Blijkt dat je de privateleaseprijs inderdaad niet meer kunt betalen? Dan beëindigen we je contract kosteloos.

Vroegtijdig beëindigen wegens onvrijwillige werkloosheid

Wanneer door onvrijwillige werkloosheid niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, zullen wij aan de hand van jouw gewijzigde financiële situatie beoordelen of de private leaseprijs inderdaad niet meer betaald kan worden. Door ons inzage te geven in de documenten van de ontslagprocedure en te laten zien dat je succesvol een WW-uitkering hebt aangevraagd bij het UWV, zullen wij je gewijzigde financiële situatie beoordelen. Je informeert ons ook over een ontslag- of transitievergoeding. Laten de hoogte van je WW-uitkering en ontslag- of transitievergoeding zien dat je de private-leaseprijs inderdaad niet meer kunt betalen, dan beëindigen we je contract kosteloos. Deze regeling geldt voor contracten die na 1 januari 2017 zijn getekend.

De meer of minder kilometers en eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend.

Vroegtijdig beëindigen wegens overlijden

Wanneer het private-leasecontract door één persoon is aangegaan, kan deze bij overlijden direct en kosteloos door erfgenamen worden opgezegd. De erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

In het geval dat het private-leasecontract door twee of méér personen aangegaan is, gaat deze bij overlijden van één van die personen automatisch over op de overige personen. Wanneer er in deze situatie niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, bestaat de mogelijkheid om het contract kosteloos vroegtijdig te beëindigen. Wij zullen aan de hand van de gewijzigde financieel situatie beoordelen of de private leaseprijs niet meer betaald kan worden en het contract kosteloos beëindigd kan worden. Deze regeling geldt voor contracten die na 1 januari 2017 zijn getekend.

Aanvullende voorwaarden voor opzegging

  • Je zegt de leaseovereenkomst op binnen drie maanden nadat je de definitieve beslissing of uitspraak van de genoemde situatie hebt ontvangen.
  • Bij opzegging heb je aan alle verplichtingen van de leaseovereenkomst voldaan. Zo heb je bijvoorbeeld geen betalingsachterstand.
  • Je levert de auto in zoals is afgesproken in de leaseovereenkomst en de voor jou geldende voorwaarden.
  • De leaseovereenkomst wordt beëindigd op de laatste dag van de maand waarin je alle benodigde stukken om de situatie te kunnen beoordelen, hebt aangeleverd.
  • Wij brengen geen kosten voor voortijdige beëindiging in rekening maar mogen wel kosten in rekening brengen als je meer kilometers hebt gereden dan afgesproken. Dit zoals is vermeld in de leaseovereenkomst en de voor jou geldende voorwaarden.
  • Het eigen risico mogen wij in rekening brengen als er bij het inleveren schade aan de auto wordt vastgesteld.
Man voor SEAT Leon

Hoe zeg ik mijn Private Leasecontract kosteloos op?

Je kunt je opzegging sturen naar:

Volkswagen Pon Financial Services B.V.
Afdeling Sales
Postbus 617
3800 AP Amersfoort

Heb je je leaseovereenkomst per e-mail of via internet afgesloten? Mail dan je opzegging naar privatelease@vwpfs.nl.

Wil je meer informatie over Private Lease?

Kies hieronder het onderwerp waar je meer informatie over wilt.

Aantal kilometers per jaar
Contract afkopen
Contractduur
Diefstal
Einde contract
In het buitenland
Je SEAT inleveren
Je lease-auto overnemen
Onderhoud en reparatie
Praktische informatie
Shortlease

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op

Stuur een mail

Naar contactformulier

Bel ons

(033) 454 95 55

Vraag en antwoord

Bekijk vraag en antwoord

Klacht indienen

Naar het klachtformulier