Deze pagina met meest gestelde vragen geeft aan hoe wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en uw privacy respecteren. De antwoorden op onderstaande vragen zijn gebaseerd op het privacy statement en de gebruiksvoorwaarden.

Mijn SEAT App de meestgestelde vragen

Waarom heeft SEAT mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig?
Waarom heeft SEAT mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig?
SEAT kan proactief contact met u opnemen indien uw SEAT een storing heeft of een onderhoudsbeurt nodig heeft. U profiteert hiermee van premium service. Om u te kunnen bereiken heeft SEAT uw gegevens nodig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het Privacy Statement.
Wie zijn SEAT, Pon en MIND?
Wie zijn SEAT, Pon en MIND?
SEAT wordt in Nederland vertegenwoordigd door de importeur Pon’s Automobielhandel. In opdracht van SEAT wordt de Mijn SEAT app uitgegeven door MIND, welke net als Pon’s Automobielhandel ook onderdeel uitmaakt van de Pon bedrijvengroep. MIND is hierbij de partij die de Mijn SEAT app beheert en de modules in uw voertuig kan plaatsen zodat de app kan worden aangesloten op uw voertuig.
Waarom heeft SEAT Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?
Waarom heeft SEAT Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?
Indien u onverhoopt bent gestrand en u contact opneemt met de SEAT Mobiliteitsservice vragen zij uw toestemming om uw technische- en onderhoudsgegevens én actuele locatie van het voertuig te mogen inzien. Zij verkrijgen daarmee van u eenmalig toestemming om deze gegevens in te zien. Hierdoor kan de SEAT Mobiliteitsservice u beter van dienst zijn. Overigens controleert de SEAT Mobiliteitsservice of u zich ook daadwerkelijk bij het voertuig bevindt door middel van een controlevraag over de exacte kilometerstand.
Kan ik ook één rit verwijderen?
Kan ik ook één rit verwijderen?
De Mijn SEAT App biedt enkel de functie om alle ritten te verwijderen. Dit doen wij om de integriteit van de rittenadministratie te waarborgen indien u deze -op een later moment- nog wilt gebruiken voor uw belastingaangifte.
Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?
Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?
Nee! SEAT deelt de gegevens niet met Politie of Belastingdienst. Enkel bij een geldig gerechtelijk bevel worden de gegevens gedeeld met officiële instanties.
Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?
Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?
Voor uw veiligheid heeft iedere SEAT slechts één account. Indien u bijvoorbeeld gezinsleden wil laten meekijken in de app, dan dient u hiervoor uw inloggegevens te delen. Wij raden u wel aan daarbij vertrouwelijk om te gaan met uw wachtwoord. Voor meer informatie kunt u ook onze gebruiksvoorwaarden raadplegen.
Wat doet SEAT met de Rijstijl-score?
Wat doet SEAT met de Rijstijl-score?
Om een Rijstijlranglijst in de Mijn SEAT App te presenteren worden alle scores anoniem gebruikt.
Wat doet Google met mijn gegevens?
Wat doet Google met mijn gegevens?
SEAT maakt gebruik van Google Analytics. Met deze tool wordt anoniem inzicht verkregen in het gebruik van de functies van de Mijn SEAT App. Het helpt SEAT om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en bestaande functies te verbeteren.
Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?
Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?
Indien u toestemming geeft om deze te delen, worden deze gegevens anoniem en niet naar u herleidbaar gebruikt om de diensten en producten van SEAT te verbeteren of om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan onderzoek voor maatschappelijke of wetenschappelijke doelen.
Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn SEAT Module uit?
Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn SEAT Module uit?
In de Mijn SEAT App kunt u uw SEAT ontkoppelen. Op dat moment registreert de Mijn SEAT Module geen gegevens meer. Voordat u uw SEAT verkoopt, dient u de nieuwe bestuurder (eigenaar) te attenderen op de aanwezigheid van de Mijn SEAT Module en uzelf te ontkoppelen. De nieuwe bestuurder kan de SEAT koppelen in de Mijn SEAT App met de QR-code op de deurstijl en de actuele kilometerstand. Indien de nieuwe bestuurder zich op de auto aanmeldt zonder dat u zich had ontkoppeld zal dit alsnog automatisch gebeuren en wordt u daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld.
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?
Wanneer u zich afmeldt worden uw gegevens in uw account bewaard. Zodra u zich weer op een voertuig aanmeldt zullen de ritgegevens van dit voertuig in uw account zichtbaar worden. Ritgegevens worden maximaal 2 jaar na het begin van een kalenderjaar bewaard.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld:

uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, de door u geselecteerde voorkeursdealer en de gegevens met betrekking tot uw toestemming/bezwaar (opt-in/opt-out) voor benadering via telefoon en/of e-mail;

voertuig- en onderhoudsgegevens: kenteken, kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;

ritgegevens: start- en stoplocatie, start- en stoptijdstip, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Rijstijlscore;

locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig; en

rijstijlgegevens: uw Rijstijlscore en positie in de Rijstijlranglijst.
Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:
ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens zelf direct (en permanent) te verwijderen;

voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met SEAT en uw voorkeursdealer welke in de App door u wordt geselecteerd;

indien van de SEAT Mobiliteitsservice gebruik wordt gemaakt, worden de locatie-, voertuig- en onderhoudsgegevens gedeeld met de aanbieder van SEAT Mobiliteitsservice. SEAT Mobiliteitsservice zal u vóór het raadplegen van de genoemde persoonsgegevens telefonisch om toestemming vragen om de locatiegegevens van de in het voertuig geïnstalleerde Module te gebruiken, en deze enkel verwerken nadat u daarvoor mondeling telefonisch toestemming heeft verleend;

indien van de parkeerservice gebruik wordt gemaakt, welke dienst wordt aangeboden door een derde, worden locatiegegevens, ritgegevens (alleen start- en stoptijdstip van parkeren) en het kenteken gedeeld met de aanbieder van deze parkeerservice. U dient hiervoor een eigen account te hebben bij de aanbieder van de parkeerservice. In de App wordt eenmalig om toestemming gevraagd voor het verstrekken van uw gegevens aan deze aanbieder;

indien van toepassing, worden gegevens aan uw werkgever en/of mobiliteitsbudgetpartij en/of leasemaatschappij verstrekt zoals omschreven in het Privacy Statement onder 'Zakelijke gebruikers';

uw Rijstijlscore wordt opgenomen in de Rijstijlranglijst. De daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App. De rijstijlscore wordt ook wel 'rijstijl' genoemd in de App;

SEAT en/of de door u geselecteerde voorkeursdealer kan uw persoonsgegevens en voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen ten aanzien van de dienstverlening inzake de Module en App, tenzij u uw toestemming daarvoor intrekt. U kunt uw instemming intrekken via de klantenservice en/of uw voorkeursdealer;

indien van toepassing, kunnen voor analytische/statistische verwerkingen Gegevens in geanonimiseerde vorm worden verstrekt aan PON en ondernemingen binnen de PON Groep ten behoeve van de volgende doeleinden: eigen marktonderzoek, historische analyse om trends en correlaties in gegevens te ontdekken, om een bijdrage te leveren aan onderzoek voor onder meer maatschappelijke en/of wetenschappelijke doelen. Deze gegevens kunnen bestaan uit voertuig- en onderhoudsgegevens, ritgegevens, rijstijlscores en locatiegegevens. Deze verstrekking wordt zorgvuldig voorbereidt en zal altijd plaatsvinden op basis van gegevens die niet herleidbaar (anoniem) zijn naar u als gebruiker (natuurlijk persoon). Uw toestemming hiervoor kan verstrekt en ingetrokken worden in de App en is te vinden onder 'Gegevensgebruik' bij het instellingen menu; en

indien u een storing of een vraag heeft over de App of Module, kunnen gekwalificeerde medewerkers van MIND, uw voorkeursdealer en/of door MIND ingeschakelde leveranciers toegang hebben tot uw persoonsgegevens teneinde u hieromtrent assistentie te verlenen.

 

MIND zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;

in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;

in het kader van een transactie, bijvoorbeeld wanneer MIND besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. MIND kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie; en/of in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

Wat is het wettelijk kader?
Wat is het wettelijk kader?
SEAT handelt in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. U als bestuurder bepaalt of er gegevens worden geregistreerd. Volgens de Nederlandse wetgeving dient SEAT zich te houden aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) en de cookiebepaling vanuit de Telecomwet.
Worden mijn gegevens verkocht aan derden?
Worden mijn gegevens verkocht aan derden?
Nee!
Ik wil de Mijn SEAT Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?
Ik wil de Mijn SEAT Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?
Indien u gebruik maakt van de Mijn SEAT App en u wil de Mijn SEAT Module uitschakelen, dan kunt u in het instellingenmenu uw SEAT ontkoppelen. De Mijn SEAT Module zal vervolgens geen gegevens registreren. U heeft daarmee de Mijn SEAT Module inactief gemaakt. Indien u géén gebruik maakt van de Mijn SEAT App en uw SEAT niet heeft gekoppeld, dan is de Mijn SEAT Module al uitgeschakeld.
Ik ben een zakelijke berijder: heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in mijn ritgegevens?
Ik ben een zakelijke berijder: heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in mijn ritgegevens?
Het is mogelijk dat uw voertuig zakelijk door uw werkgever wordt ingezet en dat uw werkgever en/of leasemaatschappij en/of mobiliteitsbudgetpartij gegevens van u en het voertuig waarvan u gebruiker bent, verwerkt. Zakelijk gebruik van uw voertuig heeft geen invloed op het gebruik en de functionaliteit van de App. Of uw werkgever, leasemaatschappij of mobiliteitsbudgetpartij gegevens van u verwerkt, is inzichtelijk bij instellingenschermen van de App. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden deze partijen zelfstandig aangemerkt als 'verantwoordelijke' en zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wbp. Eventuele bezwaren tegen of opmerkingen c.q. vragen over de verwerking door/verstrekking aan deze partij(en) van deze gegevens dienen rechtstreeks te worden gericht aan deze partij(en).
Waar kan ik het privacy statement nalezen?
Waar kan ik het privacy statement nalezen?
Dit kunt u doen op de volgende Website.
Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik deze stellen?
Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik deze stellen?
U kunt voor overige vragen terecht bij de SEAT Klantenservice. Zij helpen u graag verder.