Terugroepactie

EA189-terugroepactie

Bent je in het bezit van een SEAT met een EA189 dieselmotor en heb je een brief ontvangen? Dan is jouw SEAT onderdeel van de EA189-terugroepactie. Inmiddels zijn de EA189-updates beschikbaar en is de terugroepactie in volle gang. De eigenaren van betrokken auto's zijn uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats en kunnen op deze pagina eenvoudig een werkplaatsafspraak maken. Wil je zeker weten of jouw auto onderdeel is van de terugroepactie, dan kan je dit op deze website controleren en meer informatie vinden. Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de SEAT dealer of de klantenservice op 0800-2357328 (gratis) of [email protected].

Service

Maak een werkplaatsafspraak

Maak direct een werkplaatsafspraak of bekijk de prijzen voor jouw auto. Vul eerst je kenteken in zodat we weten om welke auto het gaat

Informatievideo's

Je ontvangt automatisch een oproep, zodra de aanpassing voor jouw auto beschikbaar is. Het is voor ons van het grootste belang dat je hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. In deze video laten wij jou graag zien welke maatregelen hiervoor genomen zijn.

Vind jouw dealer

We helpen je graag

Heb je vragen? Neem dan contact op met de SEAT-dealer bij jou in de buurt. Onze dealers staan voor je klaar en beantwoorden graag je vragen.

SEAT KLANTENSERVICE

0800 - 235 7328 (gratis)

Op werkdagen van 8:00 uur tot 20:00 uur

Op zaterdag van 08:00 uur tot 14:00 uur

Wil je weten of jouw SEAT betrokken is?

Met jouw chassisnummer kunt je dit zelf controleren (Waar vind ik mijn chassisnummer?)

Controleer

 

Veelgestelde vragen over de extra regeling

SEAT heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd.

Wat betekent de extra regeling van SEAT?
Wat betekent de extra regeling van SEAT?

SEAT heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd. Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt). Uiteraard geldt de extra regeling ook met terugwerkende kracht voor alle betrokken auto’s die in het verleden al zijn aangepast.

Deze extra regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

Deze extra regeling laat het standpunt van SEAT onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, het koppel en geluidsemissies.

Door middel van deze extra regeling geeft SEAT een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om deze technische aanpassing bij hun auto’s uit te laten voeren.

Gedetailleerde informatie over de inhoud en de voorwaarden van de extra regeling kunt u vinden op deze website of navragen bij uw SEAT dealer. U kunt uiteraard ook contact op nemen met de klantenservice via 0800 - 235 7328 (gratis) of [email protected].

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Welke merken bieden deze extra regeling aan en op welke modellen is deze van toepassing?
Welke merken bieden deze extra regeling aan en op welke modellen is deze van toepassing?

De extra regeling geldt voor alle auto's met dieselmotor van het type EA189 van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens waarbij de EA189 update is uitgevoerd.

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Voor wie geldt de extra regeling?
Voor wie geldt de extra regeling?

De extra regeling wordt aangeboden aan klanten van SEAT met een auto waarbij de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23S1 is uitgevoerd. Deze regeling heeft betrekking op auto’s met een kilometerafstand tot maximaal 250.000 km vanaf het moment dat deze extra regeling in werking treedt. Om in aanmerking te komen moet de klant kunnen aantonen dat alle door de fabrikant aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (deze regeling is dus van toepassing op auto’s met een compleet service verleden).
Deze regeling geldt ook voor alle auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23S1 is uitgevoerd. Hierbij geldt de periode van 24 maanden vanaf de dag dat de EA189-update is uitgevoerd (indien aan alle voorwaarden is voldaan). De regeling is gebonden aan het chassisnummer (voertuig identificatienummer). Als een auto binnen een periode van 24 maanden van eigenaar wisselt, is deze regeling ook voor de nieuwe eigenaar beschikbaar.

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?
Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?

Deze regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.Deze extra regeling laat het standpunt van SEAT onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, koppel en geluidsemissies.

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Wat zijn de voorwaarden voor deze extra regeling?
Wat zijn de voorwaarden voor deze extra regeling?

Om in aanmerking te komen voor deze extra regeling zijn de volgende voorwaarden van kracht:

1)     De extra regeling:

geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat er het eerste wordt bereikt);
kan alleen bij en door een geautoriseerde SEAT dealer beoordeeld en uitgevoerd worden;
geldt uitsluitend voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beiden onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.
dekt geen vervangend vervoer, onkosten, schade, enz.

(2) De extra regeling is alleen van toepassingen indien:

de betrokken auto heeft deelgenomen aan de EA189 terugroepactie 23S1;
o de auto is onderhouden volgens het Serviceplan, service-updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door SEAT.

(3) De extra regeling is niet van toepassing in de volgende gevallen:

gevallen van natuurlijke slijtage, d.w.z. verminderde werking van de auto en diens onderdelen door slijtage;
de eigenaar, een niet-geautoriseerde servicepartner en/of dealer heeft de auto niet correct gerepareerd, onderhouden of verzorgd (bijv. door gebruik te maken van onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant);
de voorschriften voor het gebruik van, de omgang met en het onderhouden van de auto zoals aangegeven in de handleiding niet zijn opgevolgd;
de auto is door derden of externe invloeden, zoals ongevallen, onweer, hagel, hoogwater enz., beschadigd waardoor de oorzaak van de klacht is ontstaan;
alle klachten die betrekking hebben op het roetfilter en die te herleiden zijn tot de asverzadiging;
onderdelen die in de auto zijn ingebouwd die niet zijn vrijgegeven door de fabrikant of de auto is op een niet-geautoriseerde wijze gewijzigd, bijv. door (chip-)tuning;
de auto is oneigenlijk gebruikt, bijv. in motorsportwedstrijden of door overbelading;
de eigenaar heeft de klacht niet binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt;
de eigenaar heeft SEAT niet de mogelijkheid gegeven de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Is de extra regeling ook van toepassing op auto’s waarbij de EA189 update al is uitgevoerd?
Is de extra regeling ook van toepassing op auto’s waarbij de EA189 update al is uitgevoerd?

Ja. De extra regeling geldt ook voor auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23S1 is uitgevoerd.

Indien u al kosten heeft gehad voor relevante werkzaamheden aan de eerder genoemde 11 onderdelen, die zijn uitgevoerd nadat de EA189-update is gedaan, zal SEAT graag voor u onderzoeken of deze kosten door SEAT kunnen worden gedekt. Aanvragen dienen vóór 31 december 2017 te zijn ingediend bij uw officiële SEAT service partner.

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Ik heb meer vragen, waar kan ik terecht?
Ik heb meer vragen, waar kan ik terecht?

Mocht u vragen hebben over deze extra regeling van SEAT, dan kunt u contact opnemen met uw SEAT dealer of de klantenservice via [email protected] of het 0800 –2357328 (gratis).

Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Overige veelgestelde vragen over deze terugroepactie

Wat is er aan de hand?
Wat is er aan de hand?

De motoren van moderne auto’s worden aangestuurd door software. In EA189 dieselmotoren is software aanwezig die kan herkennen dat de auto getest wordt en daarop mogelijk de uitstoot van NOx aanpast. Het actieplan om de betrokken EA189 dieselmotoren aan te passen is goedgekeurd door het KBA, de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport en de terugroepactie is in volle gang. De eigenaren van de betrokken auto's zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure en zijn inmiddels uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de video’s op deze infopagina bekijken.

Hoe kan ik bepalen of mijn auto betrokken is?
Hoe kan ik bepalen of mijn auto betrokken is?
U kunt op deze pagina uw chassisnummer invoeren om zo te controleren of uw auto betrokken is. Het chassisnummer staat voorin het onderhoudsboekje of onderaan in de voorruit van de auto.
Hoe gaat de terugroepactie in zijn werk?
Hoe gaat de terugroepactie in zijn werk?

De betrokken eigenaren zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure en zijn inmiddels uitgenodigd voor een bezoek aan de SEAT dealer, die zal zorgen voor een snelle en vakkundige afhandeling. Indien u een uitnodiging van ons ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met een SEAT dealer naar keuze om een afspraak te maken. U vindt een SEAT dealer via deze pagina: https://www.seat.nl/dealers.

U kunt uw afspraak ook online plannen op deze website. Om uw agenda te ontzien, kan het uitvoeren van de EA189 update indien gewenst ook gecombineerd worden met een reeds geplande onderhoudsbeurt. Mocht u daar prijs op stellen dan kunt u kosteloos gebruik maken van haal- en brengservice of een vervangende auto.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de video's op deze infopagina bekijken.

Wat houden de updates in?
Wat houden de updates in?
De bij de terugroepactie betrokken auto’s met EA189 dieselmotor krijgen een software update. Het uitvoeren van de software-updates van de 2.0 TDI- en 1.2 TDI- motoren duurt niet langer dan 30 minuten. De modellen met een 1.6 TDI-motor krijgen naast een software-update ook een kleine aanpassing aan de hardware. Deze update kan binnen een uur worden uitgevoerd.
Waarom heeft mijn auto een EA189 update nodig?
Waarom heeft mijn auto een EA189 update nodig?
In EA189 dieselmotoren is software aanwezig die kan herkennen dat de auto getest wordt en daarop mogelijk de uitstoot van NOx aanpast. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze software overschakelen naar twee verschillende modi: modus 1 met optimaal NOx-niveau voor testcondities of modus 2 voor een optimaal niveau van roetdeeltjes bij het rijden op de openbare weg. De EA189 update vervangt de oude software door nieuwe, door de officiële instanties goedgekeurde, software.
Wat betekent de extra regeling van SEAT?
Wat betekent de extra regeling van SEAT?

SEAT heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd. Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt). Uiteraard geldt de extra regeling ook met terugwerkende kracht voor alle betrokken auto’s die in het verleden al zijn aangepast.

Deze extra regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

Deze extra regeling laat het standpunt van SEAT onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, het koppel en geluidsemissies.

Door middel van deze extra regeling geeft SEAT een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om deze technische aanpassing bij hun auto’s uit te laten voeren.

Gedetailleerde informatie over de inhoud en de voorwaarden van de extra regeling kunt u vinden op deze website of navragen bij uw SEAT dealer. U kunt uiteraard ook contact op nemen met de klantenservice via 0800 - 235 7328 (gratis) of [email protected]

Wanneer word ik geïnformeerd over de terugroepactie?
Wanneer word ik geïnformeerd over de terugroepactie?

De eigenaren van de betrokken auto's zijn schriftelijk geïnformeerd over de procedure en zijn inmiddels uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats. Mocht u in het bezit zijn van een betrokken EA189-diesel en heeft u de informatie en uitnodigingen onverhoopt niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de dealer of de klantenservice op 0800 - 235 7328 (gratis).

Zijn er kosten verbonden aan de update en is er vervangend vervoer?
Zijn er kosten verbonden aan de update en is er vervangend vervoer?
De aanpassing is uiteraard geheel kosteloos. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van passende, vervangende mobiliteit, zoals haal- en brengservice of een leenauto.
Heeft de terugroepactie gevolgen voor mijn auto?
Heeft de terugroepactie gevolgen voor mijn auto?

De EA189-updates zijn uitvoerig getest en goedgekeurd door het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport. De goedkeuringen, die zijn bekrachtigd door meerdere onafhankelijke instanties waaronder in Nederland RDW en TNO, bevestigen dat de EA189-updates geen negatief effect hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de betrokken auto's. Deze EA189-updates zijn niet alleen aan grondige laboratoriumonderzoeken onderworpen, maar ook aan intensieve praktijktests op de openbare weg, waarbij miljoenen kilometers zijn afgelegd. Om u te bevestigen dat de EA189-update ook geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van uw auto, heeft SEAT een speciale regeling ingesteld. Meer informatie over deze ‘extra regeling’, die geldt bij klachten over bepaalde onderdelen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, kunt u vinden op deze website.

Wat moet ik doen als ik een tweedehands auto met EA189 dieselmotor heb gekocht waarop deze terugroepactie van toepassing is, maar nog niet is uitgevoerd?
Wat moet ik doen als ik een tweedehands auto met EA189 dieselmotor heb gekocht waarop deze terugroepactie van toepassing is, maar nog niet is uitgevoerd?
Indien de terugroepactie op de door u (recentelijk) aangeschafte tweedehands auto met betrokken EA189 dieselmotor nog niet is uitgevoerd, dan ontvangt u daar automatisch een brief over. Mocht u deze brief nog niet hebben ontvangen, en heeft u op dit moment vragen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw SEAT dealer. U kunt uiteraard ook contact op nemen met de klantenservice via 0800 - 235 7328 (gratis) of [email protected].
Met wie kan ik contact opnemen als mijn auto een probleem vertoont nadat de EA189 update is uitgevoerd?
Met wie kan ik contact opnemen als mijn auto een probleem vertoont nadat de EA189 update is uitgevoerd?
U kunt er zeker van zijn dat de EA189 update geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het maximumkoppel en de geluidsemissies van uw auto. Dit was voor zowel  SEAT als de autoriteiten een essentiële voorwaarde voor de goedkeuring van deze technische maatregel.  Als u echter onverhoopt na de update een probleem met uw auto ondervindt,  dan kunt u contact opnemen met de dealer die de update heeft uitgevoerd, of de SEAT klantenservice via 0800 - 235 7328 (gratis) of [email protected] .
Ontvang ik een bevestiging van de SEAT dealer nadat de update is uitgevoerd en wat moet ik doen als ik deze ooit verlies?
Ontvang ik een bevestiging van de SEAT dealer nadat de update is uitgevoerd en wat moet ik doen als ik deze ooit verlies?
Ja, u ontvangt een bevestiging van de SEAT dealer nadat de update is uitgevoerd.  Als u deze bevestiging verliest of deze niet hebt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de dealer die de update heeft uitgevoerd, of de SEAT klantenservice via [email protected] of 0800 - 235 7328 (gratis) .
Ik ben eigenaar van een auto waarop de EA189 terugroepactie van toepassing is, en heb deze nog niet laten uitvoeren.  Kan ik met mijn auto blijven rijden in landen waar de terugroepactie wél verplicht is? (bv. op doorreis of vakantie)
Ik ben eigenaar van een auto waarop de EA189 terugroepactie van toepassing is, en heb deze nog niet laten uitvoeren.  Kan ik met mijn auto blijven rijden in landen waar de terugroepactie wél verplicht is? (bv. op doorreis of vakantie)
In Nederland zijn terugroepacties niet verplicht. In Nederland geregistreerde auto’s waarop de EA189-terugroepactie van toepassing is, maar nog niet is uitgevoerd, mogen ook blijven rijden in landen waar terugroepacties wél verplicht zijn. Er zijn, vooralsnog, geen aanwijzingen dat regelgeving op dit vlak gaat wijzigen. 
Ik ben eigenaar van een auto waarop de EA189 terugroepactie van toepassing is, en heb deze nog niet laten uitvoeren. Wat als ik emigreer naar een land waar deze terugroepactie wél verplicht is en ik mijn auto mee wil nemen?
Ik ben eigenaar van een auto waarop de EA189 terugroepactie van toepassing is, en heb deze nog niet laten uitvoeren. Wat als ik emigreer naar een land waar deze terugroepactie wél verplicht is en ik mijn auto mee wil nemen?

Indien u gaat emigreren en u wilt uw auto meenemen, dan dient u deze te registreren in het nieuwe land. Normaliter wordt u bij registratie door de betreffende autoriteiten geïnformeerd over terugroepacties en wordt u gevraagd deze binnen een bepaalde periode te laten uitvoeren. Wij adviseren u echter om contact op te nemen met de SEAT dealer in het land waarnaartoe u gaat emigreren voor specifieke informatie over de aldaar geldende regelgeving aangaande terugroepacties.

Ik heb nog meer vragen, waar kan ik terecht?
Ik heb nog meer vragen, waar kan ik terecht?
Mocht je op dit moment nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de SEAT dealer of de klantenservice op 0800-235 7328 (gratis) of per e-mail via [email protected].