WLTP

De nieuwe standaard in verbruikswaarden.

WLTP

WLTP herziet de verbruikscijfers

Vanaf september 2017 gelden voor nieuw op de markt gebrachte personenauto's nieuwe verbruikscijfers, die met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies. Wat dat voor jou en je SEAT betekent lees je hier.

WLTP in het kort:

Het verbruik van een auto kan afwijken van het door de fabrikant opgegeven verbruik. Dat is waarom er altijd kritiek is geweest op de verbruikscijfers die met de NEDC-test zijn vastgesteld. Dit komt doordat het werkelijke verbruik sterk afhangt van het rijgedrag en van de uitrusting van de auto. Wordt de auto veel gebruikt in de stad, op buitenwegen of op de snelweg – dat is allemaal bepalend voor het brandstofverbruik. De theoretische testparameters van de NEDC-rijcyclus houden onvoldoende rekening met deze verschillen. Daarom wordt de rijcyclus nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens. Tot de nieuwe testparameters behoren een sterkere acceleratie, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid. In plaats van een rit in stadsverkeer en een rit buiten de bebouwde kom te simuleren, wordt de auto nu in vier fasen met verschillende snelheden getest. Vanaf september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en uitlaatgasemissiewaarden opgeven die vastgesteld zijn volgens de WLTP. Dit geldt voor Europa en vele landen daarbuiten.
SEAT interieur
De WLTP is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten over de gehele wereld. Op basis van deze gegevens zal de WLTP in de toekomst realistischere verbruikscijfers leveren. Lees hier wat er gaat veranderen met de invoering van de nieuwe testmethode.
SEAT Tarraco op de weg
Iedereen die een auto wil kopen, kijkt naar het verbruik en de emissiewaarden. Lees hier hoe deze voortaan met een nieuwe testmethode worden bepaald.

Hoeveel verbruikt een auto? Deze vraag kan SEAT met de gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus nu beter beantwoorden. De test voor het meten van het brandstofverbruik vindt namelijk plaats onder omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Per 1 september 2017 vervangt de WLTP de NEDC-standaard. 

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure. Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een auto. De methode is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten overal ter wereld. Hierdoor kan voortaan ook onder laboratoriumomstandigheden een autorit worden gesimuleerd die de werkelijkheid dichter benadert. De WLTP houdt niet alleen rekening met verschillende situaties en snelheden, maar ook met de optionele uitrustingen en de gewichtsklasse van een auto.

SEAT Ateca op de weg
De NEDC-meetmethode zal in september 2017 worden vervangen door de WLTP. Nieuwe testparameters zorgen voor realistischere waarden. Lees hier wat de verschillen zijn tussen de twee testmethoden.
Bij de nieuwe testmethode worden een gewijzigde rijcyclus en strengere testparameters gehanteerd, waaronder een langere meetduur en een hogere topsnelheid. Wat is nieuw? Een overzicht: 

Na een koude start wordt er op de rollenbank in vier snelheidsbereiken gemeten: tot 60, tot 80, tot 100 en boven 130 km/h. Elke fase omvat een opeenvolging van sterk accelereren en remmen. De topsnelheid is 10 km/h hoger dan bij de NEDC-test. Bovendien is de gemiddelde snelheid met ca. 47 km/h eveneens beduidend hoger (voorheen ca. 33 km/h). In de testruimte heerst een temperatuur van 23 °C. Bij de NEDC was dit 20 - 30 °C. De totale WLTP-rijcyclus duurt ongeveer 30 minuten, de NEDC-rijcyclus slechts 20 minuten. Ook de rijafstand is met 23 in plaats van 11 kilometer meer dan verdubbeld. Anders dan bij de NEDC-test wordt bij de WLTP-test rekening gehouden de invloed van optionele uitrustingen op het gewicht, de aerodynamica en het energieverbruik (ruststroom). Optionele uitrustingen die stroom verbruiken, zoals de airconditioning of de stoelverwarming, blijven, net als bij de NEDC-meting, tijdens de test uitgeschakeld.

NEDC vs. WLTP: een vergelijking.

Langere afstanden, kortere stilstandtijden: met de WLTP worden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto op een heel andere manier gemeten. Zo verschillen bijvoorbeeld de rijcycli.

Grafiek
De gestandaardiseerde NEDC-test (die dateert uit 1970) geldt voor alle personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze test werd in 1992 ingevoerd door de Europese Unie om het brandstofverbruik en voertuigspecifieke emissies vast te stellen en om vergelijkingswaarden te leveren. Hier heb je een overzicht van de omstandigheden waaronder de metingen van de NEDC-test worden uitgevoerd.

Testparameters

- De temperatuur in de testruimte bedraagt 20 - 30 °C.
- De testafstand bedraagt 11 km.
- De cyclus duurt 20 minuten.
- De cyclus bestaat uit twee fasen:
- een gesimuleerde stadsrit van 13 minuten en een gesimuleerde rit buiten de bebouwde kom van 7 minuten.
- De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 33 km/h.
- De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 25% van de totale testtijd.
- De topsnelheid bedraagt 120 km/h.
- De schakelpunten bij modellen met schakelbak zijn exact voorgeschreven.
- Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrustingen en met de airconditioning.

Grafiek
De Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure ofwel WLTP is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Met zijn veel dynamischere testparameters moet de WLTP vanaf 1 september 2017 voor realistischere verbruikscijfers zorgen. Welke dat zijn, zie je hier.

Testparameters

- De temperatuur in de testruimte bedraagt 23 °C.
- De testafstand bedraagt 23 km.
- De cyclus duurt 30 minuten.
- De cyclus bestaat uit vier fasen (laag, matig, snel en zeer snel).
- De gemiddelde snelheid bedraagt 47 km/h.
- De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 13 % van de totale testtijd.
- De topsnelheid ligt boven 130 km/h.
- De schakelpunten worden voor elke auto vooraf apart berekend.
- Er wordt rekening gehouden met de optionele uitrustingen van de auto.
- Getest worden alle mogelijke motor-versnellingsbakcombinaties.
SEAT Tarraco rijdt in de stad
De uitlaatgasemissies (stikstofoxiden en -deeltjes) die opgenomen worden tijdens een werkelijke rit in het verkeer worden werkelijke uitlaatgasemissies genoemd. Naast de WLTP wordt de RDE-meetmethode vanaf september 2017 ook toegepast in Europa. RDE staat voor Real Driving Emission. Anders dan de NEDC en WLTP, die uitgevoerd worden in een testopstelling, worden de emissie metingen van RDE wél in werkelijke verkeersomstandigheden uitgevoerd.

Tijdens de RDE test wordt de wagen op verschillende soorten routes gereden, bestaande uit eenderde stadsweg, eenderde landweg en eenderde snelweg, met een willekeurige afwisseling van versnellingen en vertragingen. Er zal altijd rekening gehouden worden met de Duitse verkeersregels (StVO). Voor de test wordt een gemiddelde snelheid tussen 15 en 40 km/u in de stad en tussen 60 en 90 km/u op landwegen gehanteerd. De wagen mag tot 145 km/u rijden op de snelweg en voor een korte tijd tot 160 km/u.

De wagen is uitgerust met een Portable Emissions Measurement System (PEMS). Dit apparaat meet de giftige uitlaatgasemissies (stikstofoxide en koolmonoxide). De rit kan 90 tot 120 minuten duren. De buitentemperatuur moet tussen -7 en +35°C zijn en de airco mag aangezet worden.

Doelen van de nieuwe testmethode.

Met de WLTP-rijcyclus worden de testparameters voor het bepalen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies opnieuw gedefinieerd. Een overzicht van de voordelen.

SEAT Leon achterkant

Transparantie.

Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat.
Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De NEDC-test is te vergelijken met een kunstmatige laboratoriumtest en dient primair om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken, niet om reële cijfers te geven van het verbruik en de emissiewaarden in de dagelijkse praktijk. Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is nu met de nieuwe testmethode een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto.

Standaarden.

De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken.
Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit. Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten auto's van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van auto's met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd.
Brandstofverbruik en emissies worden bepaald op een rollenbank, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dynamisch rijprofiel.
Een bos met blauwe lucht
Zonnepanelen

Klimaatbescherming.

Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.
CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven. 

In 2010 werd alleen al in de Europese Unie 4,72 miljard ton CO2 uitgestoten, waarvan 19% door het wegverkeer*. Daarom wil de Europese Unie de emissie van CO2 in 2020 met 20% hebben verlaagd**. Dit doel moet met mede behulp van de WLTP worden gerealiseerd. Want net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het energieverbruik en de CO2-emissie van verschillende auto's met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt.

*) De cijfers zijn gebaseerd op het artikel "Mobiliteit van de toekomst – veilig en getest", 16-03-2015, TÜV e.V.

**) De cijfers hebben betrekking op het in 2013 verschenen artikel "CO2-regulering voor personenauto's" van het Instituut van de Duitse Economie in Keulen.

Tips om brandstof te besparen:

Hanteer een anticiperende en moderne rijstijl.

Minder stress, minder brandstof: als je rustig en gelijkmatig rijdt, weinig remt, met het verkeer meerijdt en de auto laat uitrollen, verbruik je aanzienlijk minder brandstof en zit je bovendien een stuk relaxter in de auto. Ook op de snelweg: in plaats van 130 liever 120 km/h rijden en brandstof besparen. Overigens zorgt een anticiperende rijstijl ook voor minder files.
Vrouw bij SEAT Leon

Op tijd schakelen, later tanken.

Rijd altijd in de hoogst mogelijke versnelling, eerder schakelen bespaart brandstof. Kies altijd de hoogst mogelijke versnelling, zolang de auto soepel rijdt en een normaal geluid maakt, is het toerental niet te laag. Lage toeren zijn niet goed voor de motor? Onzin! TDI- en TSI-motoren vinden het heerlijk om laag in de toeren te rijden. Ook kun je bij het opschakelen rustig een versnelling overslaan.
SEAT Leon interieur

Gewoon laten rollen.

Gratis rijden: met de juiste technieken kun je veel brandstof besparen. Laat de wagen met ingeschakelde versnelling rollen en de brandstoftoevoer naar de motor wordt onderbroken. Er wordt dan geen druppel brandstof verbruikt. Deze slimme methode kun je perfect gebruiken om extra op de motor af te remmen. Ook met uitgeschakelde versnelling verbruik je aanzienlijk minder brandstof. Dat is met name effectief wanneer je de auto lange afstanden kunt laten uitrollen.
SEAT Leon op de weg

Gebruik accessoires met mate.

Om de temperatuur in de auto in de zomer op een aangenaam niveau te houden, verbruikt de airconditioning bij lage snelheden tot wel 2 liter brandstof per 100 km! Ook zorgen zaken als fietsendragers en dakkoffers voor meer gewicht en luchtweerstand, waardoor het brandstofgebruik stijgt. Controleer daarom altijd welke accessoires je gebruikt en welke je werkelijk nodig hebt.
Man drukt op touchscreen in SEAT Leon

Controleer de bandenspanning.

Brandstof besparen begint al vóór de rit, namelijk door het controleren van de bandenspanning! De rolweerstand is verantwoordelijk voor 15% van het totale verbruik. Als je jouw banden oppompt tot de voorgeschreven bandenspanning voor volle belading (de bandenspanningswaarden vind je aan de binnenzijde van de tankklep), neemt de rolweerstand af en daardoor ook het verbruik. hierdoor maken ze ook nog eens minder geluid.
SEAT Leon velgen

Vermijd korte ritten.

Voeg meerdere korte ritten samen. Dan bespaar je brandstof. De motor verbruikt immers het meest als hij koud is. Als je jouw auto voornamelijk voor korte ritten gebruikt, schiet het brandstofverbruik al snel omhoog naar 30 l/100 km. Dat is bijna 1 op 3! Door in plaats van verschillende korte ritten een langere rit met meerdere stops te maken, kun je brandstof besparen. De motor kan dan namelijk op bedrijfstemperatuur komen, waardoor hij minder brandstof verbruikt.
SEAT in de sneeuw

Gebruik dunloopolie.

Kwaliteit levert een besparing op tot 5%: hoe eerder een motor goed wordt gesmeerd, des te sneller neemt de emissie af. Dat is vooral bij koude starts en korte ritten belangrijk. De belangrijkste eigenschap van een goede motorolie is dat deze zich snel verspreidt. Dunloopoliesoorten zijn wat dat betreft niet te overtreffen. Ze verlagen het brandstofverbruik tot wel 5% vergeleken met conventionele oliesoorten. Daarom zijn bijna alle SEAT-modellen af fabriek gevuld met dunloopolie.
Motorolie bijvullen

Vermijd onnodige ballast.

Je kunt tot 0,3 liter besparen: elke kilo bagage kost brandstof. Om precies te zijn: 100 kg gewicht verhoogt het verbruik met ca. 0,3 l/100 km. Controleer daarom regelmatig wat je in jouw bagageruimte hebt liggen. En ook bij het tanken kun je brandstof besparen door de tank maar voor de helft te vullen. Want een volle tank verhoogt het gewicht en dus het brandstofverbruik.
Achterbak SEAT
Vrouw bij SEAT Leon
SEAT Leon interieur
SEAT Leon op de weg
Man drukt op touchscreen in SEAT Leon
SEAT Leon velgen
SEAT in de sneeuw
Motorolie bijvullen
Achterbak SEAT

Meer informatie over WLTP

De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.

Lees meer 

Vragen en antwoorden

De belangrijkste vragen en antwoorden over de nieuwe verbruikscijfers.

Wat is een rijcyclus?
Wat is een rijcyclus?
Een rijcyclus bepaalt onder welke omstandigheden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto worden gemeten. Bij de rijcyclus wordt uitgegaan van bepaalde testparameters, zoals starttemperatuur, snelheid en meetduur, zodat de autofabrikant voor de typegoedkeuring en de verkoop vergelijkingswaarden kan opgeven.
Wat is de NEDC?
Wat is de NEDC?
NEDC is een Engelse afkorting en staat voor New European Driving Cycle. De NEDC is in 1992 door de Europese Unie ingevoerd. Hij diende ervoor, om tot uniformiteit te komen bij het vaststellen van het brandstofverbruik en de voertuigspecifieke emissies en om auto's met elkaar te kunnen vergelijken, en niet zozeer om reële cijfers te geven van het verbruik in de dagelijkse praktijk.
Wat is de WLTP?
Wat is de WLTP?
In september 2017 is met de Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure (WLTP) een nieuwe, gestandaardiseerde testmethode ingevoerd. Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De nieuwe testmethode moet een beter inzicht geven in het verbruik en de emissiewaarden van een auto. Er wordt een gewijzigde rijcyclus toegepast waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk.
 
Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?
Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?
De nieuwe WLTP-testmethode moet ervoor zorgen dat de bij de typegoedkeuring van een automodel gemeten emissie- en verbruikswaarden meer lijken op die in de dagelijkse praktijk. Daarom is zowel de meting als de rijcyclus anders dan bij de NEDC-test die hiervoor niet geschikt is. 

Nieuw gedefinieerde testparameters zijn bijvoorbeeld een grotere testafstand, langere rijtijden, kortere stilstandtijden en hogere gemiddelde snelheden. Ook wordt er rekening gehouden met optionele uitrustingen. Deze nieuwe omstandigheden resulteren in hogere verbruikscijfers en emissiewaarden.
Per wanneer geldt de WLTP?
Per wanneer geldt de WLTP?
De WLTP-testmethode wordt van kracht per 1 september 2017. Vanaf september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en emissiewaarden opgeven die zijn vastgesteld volgens de WLTP. 

Vanaf 01-09-2018 moeten voor alle nieuwe auto's – dus ook voor bestaande modellen – verbruiks- en emissiewaarden volgens de WLTP worden opgegeven.
Zal het modellenaanbod van SEAT veranderen?
Zal het modellenaanbod van SEAT veranderen?
Nee, tot nu toe zijn geen veranderingen van het modellenaanbod gepland. Wel zullen enkele modellen en motoren worden geoptimaliseerd om een nog hogere efficiënte te behalen en de emissiewaarden verder te verlagen, maar er zullen geen modellen wegvallen door de WLTP.
Zijn er nog andere testmethoden?
Zijn er nog andere testmethoden?
Ja, die zijn er. De in Japan (JC 08) en in de Verenigde Staten (FTP 75) ontwikkelde rijcycli voor het meten van de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik zijn sterk gericht op specifieke situaties in stadsverkeer. De Japanse rijcyclus bestaat bijvoorbeeld uit veel stop-en-go-fasen en wordt tweemaal uitgevoerd, eenmaal met een koude start en eenmaal met een warme start.